Make/maka DNA kohort

SND-ID: ext0101-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Medicinska Fakulteten rorId

Beskrivning

Kohorten har rekryterats bland medföljande makar till cancerpatienter som har kommit till Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, för behandling. Kohorten kommer att användas som en referenspopulation i genetiska- och biomarkör studier. Individerna fick fylla i ett frågeformulär och de fick också donera ett blodprov. Enkäten berörde bland annat tidigare sjukdomar, medicinering, fortplantning, rökning, längd, vikt och etnicitet. Hittills har 1500 individer inkluderats i studien som planeras omfattas 5000 individer med en ålder på 20 till 100 år. Unika egenskaper med studien är att individerna har samma geografiska och socioekonomiska bakgrund som cancerpatienterna i denna region utan att vara genetiskt besläktade. DNA, serum och plasma infruset inom 2 timmar, finns för varje individ.

Syfte:

Studien kommer att användas som en referenspopulation i genetiska studier samt i studier om biomarkörer.

Datainsamlingen är pågående. Studien planeras omfatta 5000 individer med en ålder mellan 20 till 100 år.
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Populationen består av makar till cancerpatienter som kommit till Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, för behandling.

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-01-01 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Antal individer/objekt

1500

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

>99 %

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Etikprövning

Lund

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicinsk genetik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Broberg K, Höglund M, Gustafsson C, Björk J, Ingvar C, Albin M, Olsson H. Genetic variant of the human homologous recombination-associated gene RMI1 (S455N) impacts the risk of AML/MDS and malignant melanoma. Cancer Lett. 2007 Dec 8;258(1):38-44.

Broberg K, Huynh E, Schläwicke Engström K, Björk J, Albin M, Ingvar C, Olsson H, Höglund M. Association between polymorphisms in RMI1, TOP3A, and BLM and risk of cancer, a case-control study. BMC Cancer. 2009 May 11;9:140.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.