Fertilitet hos kvinnliga frisörer- referenskohorten

SND-ID: ext0069-2.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Anna Axmon - Lunds universitet, Laboratoriemedicin

Forskningshuvudman

Region Skåne - Arbets- och Miljömedicin

Beskrivning

Studien undersökte huruvida arbete som hårfrisör har en negativ inverkan på fertilitet, mätt som tid för att bli gravid och risk för missfall. Metod: Självadministrerade enkäter sändes till 5289 svenska hårfrisörer (svarsfrekvens 50%) och till 5299 åldersmatchade kvinnor ur den svenska totalpopulationen (svarsfrekvens 54%). Information om tid till graviditet eller tid för försök bland kvinnor som försökt men inte lyckats bli gravida vid tiden för studiens genomförande. Utgången av graviditeten bedömdes och kategoriserades som antingen missfall, dödfödd eller levande vid födseln. Hårfrisörskorna jämfördes med referenspersonerna i förhållande till dessa två resultatvariabler. Inom hårfrisörgruppen undersöktes effekten av såväl hårbehandling som fysisk arbetsbelastning och stress.Resultat: Hårfrisörerna var mindre framgångsrika än referenskohorten i att bli gravida (fertilitetsratio 0.91, 95% confidence interval 0.83-0.99). Effekten var reducerad sedan konception under första månaden exkluderats, vilket indikerar att effekten kan vara resultat av födelsekontroll bias. En självupplevd stressig ar

... Visa mer..
Studien undersökte huruvida arbete som hårfrisör har en negativ inverkan på fertilitet, mätt som tid för att bli gravid och risk för missfall. Metod: Självadministrerade enkäter sändes till 5289 svenska hårfrisörer (svarsfrekvens 50%) och till 5299 åldersmatchade kvinnor ur den svenska totalpopulationen (svarsfrekvens 54%). Information om tid till graviditet eller tid för försök bland kvinnor som försökt men inte lyckats bli gravida vid tiden för studiens genomförande. Utgången av graviditeten bedömdes och kategoriserades som antingen missfall, dödfödd eller levande vid födseln. Hårfrisörskorna jämfördes med referenspersonerna i förhållande till dessa två resultatvariabler. Inom hårfrisörgruppen undersöktes effekten av såväl hårbehandling som fysisk arbetsbelastning och stress.Resultat: Hårfrisörerna var mindre framgångsrika än referenskohorten i att bli gravida (fertilitetsratio 0.91, 95% confidence interval 0.83-0.99). Effekten var reducerad sedan konception under första månaden exkluderats, vilket indikerar att effekten kan vara resultat av födelsekontroll bias. En självupplevd stressig arbetssituation inom hårfrisörs-kohorten verkar förlänga tiden till graviditet. Ingen effekt hittades för de olika kemiska hårbehandlingarna. Det fanns ingen skillnad mellan kohorterna i förhållande till risk för missfall (odds ratio: 1.12, 95% konfidensintervall 0,88-1,42), men risken för missfall ökade med de flesta hårbehandlingarna och för självupplevd stressig arbetssituation. Ingen av dessa effekter var statistiskt signifikanta. Slutsats: Denna studie indikerar en negativ påverkan på tid till graviditet och risk för missfall för arbete som hårfrisörska.

Syfte:

Att undersöka om arbete som frisör har negativ inverkan på kvinnlig fertilitet Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2000

Antal individer/objekt

2860

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

54%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 – 2000
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Arbets- och Miljömedicin

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Axmon A, Rylander L, Albin M, Hagmar L. Factors affecting time to pregnancy.
Hum Reprod. 2006 May;21(5):1279-84. Epub 2006 Jan 12.

Axmon A, Rylander L. No interaction between smoking and working as a hairdresser with respect to reproductive health.
J Occup Environ Med. 2009 Apr;51(4):399; author reply 399-400. doi: 10.1097/JOM.0b013e3181a03aa5.

Axmon A, Rylander L, Lillienberg L, Albin M, Hagmar L. Fertility among female hairdressers.
Scand J Work Environ Health. 2006 Feb;32(1):51-60.

Axmon A, Hagmar L. Time to pregnancy and pregnancy outcome.
Fertil Steril. 2005 Oct;84(4):966-74.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog