Krycklans avrinningsområde

SND-ID: ecds0169-1.

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Skapare/primärforskare

Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Enheten för skoglig fältforskning rorId

Beskrivning

Forskning inom Krycklans avrinningsområde integrerar mark- och akvatiska system och fokuserar främst på små vattendrags olika biogeokemiska sammansättning och motståndskraft mot förändringar.

Krycklan är ett 6 780 hektar stort avrinningsområde och utgör ett biflöde till Vindelälven, vilken startar i fjällen i väst och rinner ut i Östersjön i Umeå i öst. Bäcksystemet i Krycklan avvattnar i första hand brukade skogsområden, insprängda myrar och sjöar som bildar en komplex landskapsmosaik.

Mätningar av hydrologi, klimat, vatten- och markvattenkemi har pågått i Krycklan i över 30 år.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1981 – Pågående

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Krycklans avrinningsområde

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för skoglig fältforskning

Publikationer

Laudon, H., I. Taberman, A. Ågren, M. Futter, M. Ottosson-Löfvenius, and K. Bishop (2013), The Krycklan Catchment Study—A flagship infrastructure for hydrology, biogeochemistry, and climate research in the boreal landscape, Water Resour. Res., 49, doi:10.1002/wrcr.20520.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.