Avrinning och avrinningskemi från avrinningsområdena Risfallet och Gusseltjärn januari 2012 till juli 2013

SND-ID: ecds0154-1.

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Lars Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Torbjörn Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för mark och miljö rorId

Beskrivning

Dagliga strömnings- (l/s) och avrinningsvärden (mm/dag) och månatliga värden på avrinningskemi från två små avrinningsområden; Risfallet (0,45 km2) och Gusseltjärn (0,87 km2) som ligger i den sydöstra delen av centrala Sverige. Risfallet-området gödslas med kväve (Skog-CAN) i juli 2012 och Gusseltjärnområdet användes som kontrollområde.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 – 2013-07-27

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning:
Risfallet
Gusseltjärn

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för mark och miljö

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer