Isbädd topografi och istjocklek DEMS från Greenland Analogue Project (GAP)

SND-ID: ecds0153-1.

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Katrin Lindbäck - Uppsala universitet

Rickard Pettersson - Uppsala universitet

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Vi presenterar digitala höjdmodeller (DEM) för istjocklek och isbäddtopografi av en markavslutande del av Grönlands istäcke baserade på markbaserade och luftburna radarundersökningar.

Mer information finns på studiens engelska sida: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0153

Information om data och metoder beskrivs i:

Lindbäck, K., Pettersson, R., Doyle, S. H., Helanow, C., Jansson, P., Kristensen, S. S., … Hubbard, A. L. (2014). High-resolution ice thickness and bed topography of a land-terminating section of the Greenland Ice Sheet. Earth System Science Data, 6(2), 331-338. doi:10.5194/essd-6-331-2014

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-01-01 – 2012-12-31

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Grönland

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Höjddata (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Lindbäck, K., Pettersson, R., Doyle, S. H., Helanow, C., Jansson, P., Kristensen, S. S., … Hubbard, A. L. (2014). High-resolution ice thickness and bed topography of a land-terminating section of the Greenland Ice Sheet. Earth System Science Data, 6(2), 331–338. doi:10.5194/essd-6-331-2014

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.