Data för: Insatser för förbättrad sömn hos barn och unga: en systematisk litteraturgenomgång över effektivitet och kostnadseffektivitet

SND-ID: 2024-94. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.58062/be1c-0059

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Pia Johansson - Göteborgs universitet orcid

Forskningshuvudman

Högskolan i Halmstad - Avd för hälsa och välfärd rorId

Beskrivning

Datamaterialet visar processen i den systematiska litteraturgenomgången, och innehåller allt underlagsmaterial, verktyg och sammanfattningar som använts i arbetet, men som inte redovisats i detalj i de vetenskapliga publikationerna. READ ME-dokumentet innehåller vissa förklaringar till material. Se den engelska versionen för mer detaljer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

En systematisk litteraturgenomgång över effektivitet och kostnadseffektivitet i sömninsatser för barn och unga. Se engelsk version för mer info

Tidsdimension

Studiedesign

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)

Icke randomiserad studie

Beskrivning av studiedesign

Systematisk litteraturgenomgång, över randomiserade och icke-randomiserade kontrollerade studier

Tidsperiod(er) som undersökts

2005 – 2021

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Systematisk litteraturöversikt
  • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade, Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: OECD-länder

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avd för hälsa och välfärd

Medverkande

Anna Nistor - Högskolan i Halmstad

Ingrid Larsson - Högskolan i Halmstad orcid

Katarina Aili - Högskolan i Halmstad orcid

Petra Svedberg - Högskolan i Halmstad orcid

Luis Irgang - Högskolan i Halmstad orcid

... Visa mer..

Anna Nistor - Högskolan i Halmstad

Ingrid Larsson - Högskolan i Halmstad orcid

Katarina Aili - Högskolan i Halmstad orcid

Petra Svedberg - Högskolan i Halmstad orcid

Luis Irgang - Högskolan i Halmstad orcid

Maria Lönn - Högskolan i Halmstad orcid

Jens Nygren - Högskolan i Halmstad orcid

Elisabet Frigell - Högskolan i Halmstad

Visa mindre..

Finansiering 1

  • Finansiär: KK-stiftelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 20200012 och 2019/152

Finansiering 2

  • Finansiär: FORTE rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2021-00664
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Barn (CESSDA Topic Classification)

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Pediatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinering och behandlingar (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Larsson, I., Aili, K., Lönn, M., Svedberg, P., Nygren, J. M., Ivarsson, A., & Johansson, P. (2023). Sleep interventions for children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) : A systematic literature review. In Sleep Medicine (Vol. 102, pp. 64–75). https://doi.org/10.1016/j.sleep.2022.12.021
DOI: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2022.12.021
URN: urn:nbn:se:hh:diva-49904
SwePub: oai:DiVA.org:hh-49904

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-05-22