Danska Västindien-panelen

SND-ID: 2024-75. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/kr6s-5y43

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Klas Rönnbäck - Göteborgs universitet, Institutionen för ekonomi och samhälle orcid

Stefania Galli - Göteborgs universitet, Institutionen för ekonomi och samhälle orcid

Dimitrios Theodoridis - Stockholms universitet, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för ekonomi och samhälle rorId

Beskrivning

Ekonomiskt-demografiskt paneldataset över Danska Västindien (dagens US Virgin Islands), 1760-1914. Datasetet innehåller demografisk information om populationen, samt deras ägande av fast egendom. Datasetet är insamlat från primärdatakällor i danska Rigsarkivets samlingar för mer än 50 benchmark-år. Datasetet innehåller information om historiska individer, men alla individer i datasetet är sedan länge avlidna varför det i juridisk mening inte är persondata.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Den totala populationen på ön S:t Croix, i Danska Västindien, under perioden 1760-1914.

Urvalsmetod

Hela populationen på S:t Croix, ingen sampling. Data has samlats in för 59 benchmark-år, med så jämna intervall som källorna möjliggör.

Tidsperiod(er) som undersökts

Variabler

274

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Transkription
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Data har transkriberats manuellt från historiska källor bevarade i danska Rigsarkivet. Transkriberingen har genomförts av av forskarna i projektet, samt forskarassistenter som anlitats speciellt för projektet.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018 – 2023
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Historiska, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Amerikanska Jungfruöarna

Geografisk beskrivning: Ön S:t Croix, en av de tre öarna i dagens US Virgin Islands, i Karibien. Under tiden som datasetet omfattar utgjorde dessa öar Danska Västindien.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekonomi och samhälle

Medverkande

Kathrine Faust Larsen - Göteborgs universitet

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2018-01840_VR
 • Projektnamn på ansökan: Omkastade eller persistenta rikedomar? Institutioner och ojämlikhet i rikedomar i en karibisk plantageekonomi, 1750-tal till 1917

Finansiering 2

 • Finansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse rorId
 • Diarienummer hos finansiär: P18-0020
 • Projektnamn på ansökan: Reversal of fortune or persistence of wealth? Institutions and wealth inequality in a Caribbean slave plantation economy, 1750s to 1917
 • Information om finansiering: https://www.wallander-hedelius-browaldh.handelsbanken.se/sv/beviljade-anslag/foretagsekonomi-varen-2018
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Bostäder (CESSDA Topic Classification)

Markanvändning och planering (CESSDA Topic Classification)

Ekonomisk historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (INSPIRE topic categories)

Samhälle och kultur (INSPIRE topic categories)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Galli, Stefania, Klas Rönnbäck and Dimitrios Theodoridis (2023): Reconstructing a slave society: Building the DWI panel, 1760-1914. Göteborg Papers in Economic History no. 32.
Handle: https://hdl.handle.net/2077/78393
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/333918

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2024-05-28

Version 1: 2024-05-28

DOI: https://doi.org/10.5878/kr6s-5y43

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2024-05-28