High temporal resolution environmental data from eelgrass meadow

SND-ID: 2024-45. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/kwxf-d021

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Marlene Jahnke - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Pierre de Wit - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Jonathan Havenhand - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper- Tjärnö marina laboratorium rorId

Diarienummer hos huvudman

202100-3153

Beskrivning

Detta dataset innehåller data från kontinuerlig loggning av flertalet miljöparametrar inne i en ålgräsäng vid Gåsholmen nära Tjärnö marina laboratorium. Miljöparametrarna loggades genom hög temporal upplösning mellan åren 2019-2024.
För mer detaljerad beskrivning av datan se den engelska texten.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-10-30 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: För detaljerad beskrivning av datainsamlingsmetod se den engelska beskrivningen.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019 – 2024
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
  • Instrument: Hobo loggers
  • Datakälla: Fysiska föremål
  • Tidsupplösning: 5 minut
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Tjärnö marina laboratorium (58.878775428313126, 11.13467707196515)

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper- Tjärnö marina laboratorium

Medverkande

Fabian Gruener - Göteborgs universitet

Felicia Fletscher - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Maru Bernal - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Stefanie Ries - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Chloe Robert - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

... Visa mer..

Fabian Gruener - Göteborgs universitet

Felicia Fletscher - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Maru Bernal - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Stefanie Ries - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Chloe Robert - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Linda Zetterholm - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Visa mindre..

Finansiering

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00682
  • Projektnamn på ansökan: Ökar inomarts mångfald resiliens av ålgräsängar till klimatförändringar och fluktuationer?
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2024-03-22
Senast uppdaterad: 2024-03-22