Zooplankton fatty acids across large environmental gradients in Sweden : Raw data for Chaguaceda et al (2024) Limnology & Oceanography

SND-ID: 2024-408. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/xqsh-m026

Citering

Skapare/primärforskare

Fernando Chaguaceda - Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi och Institutionen för vatten och miljö orcid

Danny Lau

Willem Goedkoop

Mariem Fadhlaoui

Isabelle Lavoie

... Visa mer..

Fernando Chaguaceda - Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi och Institutionen för vatten och miljö orcid

Danny Lau

Willem Goedkoop

Mariem Fadhlaoui

Isabelle Lavoie

Tobias Vrede

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Datasetet är uppdelat i två ark: ett med fettsyradata ("Zooplankton fettsyradata") och ett annat med medelsjödata ("Sjödata"). Ett tredje blad ("metadata") förklarar de förkortningar som används i de andra två arken.

Se engelsk beskrivnig för mer information.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-20
Senast uppdaterad: 2024-06-20