Statistical dataset on active Facebook users living outside of their country of origin in the European Union

SND-ID: 2024-406. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/1az8-bg71

Citering

Skapare/primärforskare

Johanna Carolina Jokinen - Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Detta statistiska dataset innehåller uppskattningar av antalet aktiva Facebook-användare online som bor utanför sitt ursprungsland inom Europeiska unionen.

Se engelsk beskrivning för mer information.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Finansiering

  • Finansiär: EU, Horisont 2020
  • Diarienummer hos finansiär: 870649

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kulturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Kulturgeografi

Publikationer
Publicerad: 2024-06-20