Scenario ontology generation with OpenAI GPT-4

SND-ID: 2024-402. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48360/8w51-ga27

Citering

Skapare/primärforskare

Karl Kindström Andersson - Linköpings universitet orcid

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Datasetet består av konversationshistorik med OpenAI GPT-4. Se engelsk beskrivning för mer info om vardera dokument.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Finansiering

  • Finansiär: Vinnova
  • Diarienummer hos finansiär: 2023-01192
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Rymd- och flygteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-07-05