Ciliate grazing on the bloom-forming microalga Gonyostomum semen

SND-ID: 2024-398. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/bzkb-3987

Citering

Skapare/primärforskare

Ingrid Sassenhagen - Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Cellräkningsdata från infektionsexperiment.

Se engelsk beskrivning för mer information.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Eva Lindström

Finansiering

  • Finansiär: Olle Engkvists stiftelse
  • Diarienummer hos finansiär: 146-300-188

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Mikrobiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-20