Loanwords and native words in the Nordic languages database (c.1550–c. 1900)

SND-ID: 2024-396. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/gyz8-ns75

Citering

Skapare/primärforskare

Matteo Tarsi - Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Excelfil som innehåller data om lånord och inhemska ord i de nordiska språken under perioden 1550 till 1900.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-24