Radio-echo sounding reflectivity data at a subglacial trough system of Isunnguata Sermia, West Greenland, April 2011

SND-ID: 2024-394. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/dygs-8p78

Citering

Skapare/primärforskare

Rickard Pettersson - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geofysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-20