Multi-sensor dataset for normal air, Methyl Mercaptan and Hydrogen Sulfide gas classification

SND-ID: 2024-393. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/7zs8-5611

Citering

Skapare/primärforskare

Mazhar Hussain - Mittuniversitetet orcid

Forskningshuvudman

Mittuniversitetet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för information.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Annan elektroteknik och elektronik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-25