Databas: Adaptiva, effektiva och legitima förvaltningsystem? En inventering av aktuell kunskap om viltförvaltningen i Norden

SND-ID: 2024-390. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/c80b-z312

Citering

Skapare/primärforskare

Jens Nilsson - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle orcid

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet rorId

Beskrivning

Database for the wildlife research project 'Adaptiva, effektiva och legitima förvaltningsystem?En inventering av aktuell kunskap om viltförvaltningen i Norden', funded by the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket).

Excel file

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Annica Sandström - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle orcid

Camilla Sandström - Luleå tekniska universitet orcid

Finansiering

  • Finansiär: Naturvårdsverket
  • Diarienummer hos finansiär: 493 170

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Publicerad: 2024-06-19