Nutrient availability and grazing influence the strength of priority effects in bacterial freshwater communities (data set)

SND-ID: 2024-389. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/37n0-ps04

Citering

Skapare/primärforskare

Theresa Lumpi - Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-24