Railway fastening clips dataset wth fastclip

SND-ID: 2024-387. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/cnd4-fs77

Citering

Skapare/primärforskare

Irida Shallari - Mittuniversitetet

Forskningshuvudman

Mittuniversitetet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för information.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Vincenzo Gallo - University of Salerno

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Inbäddad systemteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-25