Clonal spread and antibiotic selection of a mutation preventing the evolution of high-level resistance: Supporting information

SND-ID: 2024-372. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/z8zz-c878

Citering

Skapare/primärforskare

Jennifer Jagdmann - Uppsala universitet

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Hervé Nicoloff - Uppsala universitet

Dan I. Andersson - Uppsala universitet orcid

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Mikrobiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-24