Project data: phytoplankton blooms and pCO₂

SND-ID: 2024-363. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/hgej-4181

Citering

Skapare/primärforskare

Karla Münzner - Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Rådata som genererats av Karla Münzner finns i mappen "Raw data". Data som används i statistisk analys i mappen "R data". Mappen "Protocols" innehåller alla labbprotokoll som används för dna-analyser (DNA-extraktion, DNA-kvantifiering och qPCR). Det finns även en pdf ("Lab notes dna analyses") som registrerar det dagliga arbetet för allt dna-relaterat laboratoriearbete som bedrevs under projektet.

Se engelsk beskrivning för mer information.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Eva Lindström

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-24