Multi-source mapping of peatland types – A comparison between five high-latitude landscapes: Remote sensing predictor variables and field reference data

SND-ID: 2024-360. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48360/zgqx-7524

Citering

Skapare/primärforskare

Martin Karlson - Linköpings universitet orcid

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för info.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00570

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fjärranalysteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Myrtyper

Publikationer

Karlson, M., & Bastviken, D. (2023).
Multi-source mapping of peatland types
using Sentinel-1, Sentinel-2, and terrain
derivatives—A comparison between
five high-latitude landscapes. Journal of
Geophysical Research: Biogeosciences,
128, e2022JG007195. https://doi.
org/10.1029/2022JG007195
URN: urn:nbn:se:liu:diva-193214
DOI: https://doi.org/10.1029/2022jg007195

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-07-04
Senast uppdaterad: 2024-07-05