SUPPLEMENTARY MATERIALS for Tools and considerations for mitochondrial haplogroup assignment

SND-ID: 2024-356. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/yqjp-zn53

Citering

Skapare/primärforskare

Kimberly Sturk-Andreaggi - Uppsala universitet orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för info.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Marie Allen - Uppsala universitet orcid

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Genetik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Evolutionsbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Rättsmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-25