Seasonally variable interactions between dissolved organic matter and mineral particles in an agricultural river (data set)

SND-ID: 2024-346. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/dyhy-km18

Citering

Skapare/primärforskare

Marloes Groeneveld - Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Dataset containing 2 excel files:
- Fyris_EEMs contains all fluorescence excitation emission spectra (corrected)
- Fyris_data contains all other data

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geokemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Geokemi

Publikationer
Publicerad: 2024-06-24