Reference database for literature survey of methods currently used for measuring greenhouse gas fluxes

SND-ID: 2024-331. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48360/vsgy-d095

Citering

Skapare/primärforskare

David Bastviken - Linköpings universitet orcid

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för info.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

David Bastviken et al 2022. Environ. Res. Lett. 17 104009
DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac8fa9

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-07-02