Stenkul - a dataset

SND-ID: 2024-330. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/qww9-3h29

Citering

Skapare/primärforskare

Jacqueline Taffinder - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Datasetet beskrivs i artikeln Stenkul, JAAH 2, som består av en användarmanual för datasetet. Databasen kan användas av alla som är intresserade av att studera och analysera den stora mängden spetsiga och kantade skifferverktyg i södra och centrala Sverige. Den sammanställdes 1998, så några fynd som påträffats efter detta är naturligtvis inte inkluderade.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2024-06-25

Version 1: 2024-06-25

DOI: https://doi.org/10.57804/qww9-3h29

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2024-06-25