Recalibration of calculated VO2max against measured VO2max

SND-ID: 2024-322. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48360/zf9r-j510

Citering

Alternativ titel

Calculated vs measured VO2max

Skapare/primärforskare

Jan Engvall - Linköpings universitet orcid

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Datafilen beskriver hur man räknar om maximal arbetskapacitet vid cykelbelastningstest till en uppskattning av maximal syreupptagningsförmåga baserat på hjärtfrekvens och belastning vid maximal ansträngning, och jämför med faktisk mätning av VO2.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Lars Brudin - Linköpings universitet, Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin

Eva Maret - Karolinska Institutet

Eva Nylander - Linköpings universitet, Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin

Meriam Åström Aneq - Linköpings universitet, Medicinska fakulteten orcid

Finansiering

  • Finansiär: Futurum - Akademin för hälsa och vård, Jönköpings län
  • Diarienummer hos finansiär: 81951, 157681

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Fysiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-07-02