Supplemental data: Hotspots of diffusive CO₂ and CH₄ emission from tropical reservoirs shift through time

SND-ID: 2024-319. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/4azt-hj83

Citering

Skapare/primärforskare

José Reinaldo Paranaíba - Federal University of Juiz de Fora, Brasilien, Institutet för biologisk vetenskap

Nathan Barros - Federal University of Juiz de Fora, Brasilien, Institutet för biologisk vetenskap

Rafael M. Almeida - Cornell University, Institutionen för ekologi och evolutionsbiologi

Raquel Mendonça - Federal University of Juiz de Fora, Brasilien, Institutet för biologisk vetenskap

Annika Linkhorst - Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi orcid

... Visa mer..

José Reinaldo Paranaíba - Federal University of Juiz de Fora, Brasilien, Institutet för biologisk vetenskap

Nathan Barros - Federal University of Juiz de Fora, Brasilien, Institutet för biologisk vetenskap

Rafael M. Almeida - Cornell University, Institutionen för ekologi och evolutionsbiologi

Raquel Mendonça - Federal University of Juiz de Fora, Brasilien, Institutet för biologisk vetenskap

Annika Linkhorst - Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi orcid

Roseilson do Vale - Federal University of West of Pará, Santarém, Brasilien, Institutionen för atmosfärsvetenskap

Fábio Roland - Federal University of Juiz de Fora, Brasilien, Institutet för biologisk vetenskap

Sebastian Sobek - Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Tio provtagningskampanjer genomfördes i fyra tropiska reservoarer i Brasilien mellan 2015 och 2017. Reservoarerna är belägna i tre olika biomer, och skiljer sig i storlek, ålder, typ av översvämmad jord, trofiskt tillstånd och typ av användning.

Se engelsk beskrivning för mer information.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Ekologi, Klimat

Publikationer
Publicerad: 2024-06-25