Dataset av empiriskt material till konferensbidraget: "Coaching in Higher Education - Increase students' insight and competence for planning to reach desired goals"

SND-ID: 2024-315. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/arxh-j205

Citering

Skapare/primärforskare

Maria Fredriksson - Uppsala universitet orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Dataset av empiriskt material till konferensbidraget: "Coaching in Higher Education - Increase students' insight and competence for planning to reach desired goals"

Författare i bokstavsordning: Maria Fredriksson och Annika Henningsson

Syfte med detta dataset var att samla det empiriska materialet då en bråkdel användes till konferensbidraget.


Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Annika Henningsson - Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik orcid

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Övrig annan teknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-24