Chaguaceda et al. (2020) Oecologia dataset

SND-ID: 2024-301. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/8y12-wt62

Citering

Skapare/primärforskare

Fernando Chaguaceda - Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi orcid

Peter Eklöv - Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi orcid

Kristin Scharnweber - Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

This dataset contains a series of variables over the ontogeny of a polymorphic perch (Perca fluviatilis) that live in pelagic and littoral habitats. The variables include: body size, growth, condition factor, C and N stable isotopes, diet estimations and % of different fatty acids in the dorsal muscle of perch. It also shows the isotope values of the food sources that were used as endpoints in the isotope mixing model. The dataset provides metadata of each variable.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-25