Stig Sjödins publikationer i svensk dagspress: En bibliografi

SND-ID: 2024-298. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/sjsf-1t28

Citering

Skapare/primärforskare

Magnus Nilsson - Malmö universitet orcid

Forskningshuvudman

Malmö universitet rorId

Beskrivning

I denna excellfil förtecknas publikationer av Stig Sjödin i svensk dagspress. Huvudkällan är professor Lars Furulands bibliografi i Svenskt bibliografiskt lexikon. Dock har endast de poster tagits med som kunnas verifieras. Dessutom ingår några poster som hittats genom nya sökningar i svensk dagspress.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Mikael Hendar

Kalle Laajala orcid

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Litteraturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-25