Stig Sjödins lyrik i svenska tidskrifter: En bibliografi

SND-ID: 2024-296. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/7e4t-sn25

Citering

Skapare/primärforskare

Magnus Nilsson - Malmö universitet orcid

Forskningshuvudman

Malmö universitet rorId

Beskrivning

Bibliografi över Stig Sjödins lyrik i svenska tidskrifter. Sammanställningen bygger på professor Lars Furulands bibliografi i Svenskt bibliografiskt lexikon samt på egna sökningar.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Mikael Hendar

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Litteraturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-25