Dataset of turnout rates for European Parliament and municipal elections 2009-2018

SND-ID: 2024-287. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/m605-4662

Citering

Skapare/primärforskare

Derek S. Hutcheson - Malmö universitet orcid

Forskningshuvudman

Malmö universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för information.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Luana Russo

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-26