Modular Graphical Ontology Engineering Evaluated: Supporting Data

SND-ID: 2024-286. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57817/4hp3-6s61

Citering

Skapare/primärforskare

Karl Hammar - Högskolan i Jönköping, Avdelningen för datavetenskap, Jönköping AI Lab (JAIL) orcid

Cogan Shimizu - Kansas State University

Forskningshuvudman

Jönköping University rorId

Beskrivning

Our experiment is comprised of four steps: a survey to collect subject background data (familiarity with ontology languages and tools), two modeling tasks, and a follow-up survey to collect information on the usability of both Protégé and CoModIDE.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Datavetenskap (datalogi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Data

Publikationer
Publicerad: 2024-06-27