Data from: Pyric herbivory in a temperate European wood-pasture system

SND-ID: 2024-28. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/zwe7-5w02

Citering

Skapare/primärforskare

Karin Amsten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap orcid

Joris P. G. M. Cromsigt - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö orcid

Dries P. J. Kuijper - Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences orcid

Jenny M. Loberg - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd orcid

Jens Jung - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

... Visa mer..

Karin Amsten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap orcid

Joris P. G. M. Cromsigt - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö orcid

Dries P. J. Kuijper - Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences orcid

Jenny M. Loberg - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd orcid

Jens Jung - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

My Strömgren - Sveriges lantbruksuniversitet

Marcin Churski - Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences orcid

Mats Niklasson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ess.2024.4.4.IÄ-1

Beskrivning

Data från fotofällor som beskriver tiden som kor utfört ett visst beteende. Data över bränslehöjd samt brandutbredning. Data över art- och livsformssammansättning. För mer information, se engelsk beskrivning.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-05-01 – 2020-09-30

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod:
  Mätning av bränslehöjder och brandskydd.
  För längre beskrivning, se engelsk text.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-04-01 – 2020-04-30
 • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod:
  Inventering av växtarter.
  För längre beskrivning, se engelsk text.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-04-01 – 2020-09-30
 • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod:
  Datainsamling mha kamerafällor.
  För längre beskrivning, se engelsk text.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-05-01 – 2015-04-30
 • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Studien har utförts i ett västsvenskt landskap.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Finansiering

 • Finansiär: Hasselbladstiftelsen rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologisk systematik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Amsten, K., Cromsigt, J. P. G. M., Kuijper, D. P. J., Loberg, J. M., Jung, J., Strömgren, M., Niklasson, M., & Churski, M. (2024). Pyric herbivory in a temperate European wood-pasture system. Journal of Applied Ecology, 00, 1–14.
DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2664.14618

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2024-02-21

Version 1: 2024-02-21

DOI: https://doi.org/10.5878/zwe7-5w02

Kontakt för frågor om data

SLU Arkiv

arkiv@slu.se

Publicerad: 2024-02-21
Senast uppdaterad: 2024-04-02