Survey-data: Characteristics that affect Preference of Decision Models for Asset Selection: Decision-making in Practice

SND-ID: 2024-273. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/ht7h-hc53

Citering

Skapare/primärforskare

Emil Alégroth - Blekinge tekniska högskola, Institutionen för programvaruteknik

Forskningshuvudman

Blekinge tekniska högskola rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för mer info.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Tony Gorschek - Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för programvaruteknik

Kai Petersen - Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för programvaruteknik orcid

Michael Mattsson - Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för programvaruteknik

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Programvaruteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Alégroth, E., Gorschek, T., Petersen, K. et al. Characteristics that affect preference of decision models for asset selection: an industrial questionnaire survey. Software Qual J 28, 1675–1707 (2020). https://doi.org/10.1007/s11219-019-09489-8
URN: urn:nbn:se:bth-18687
DOI: https://doi.org/10.1007/s11219-019-09489-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-06-24