Consistency and validity of interdisciplinarity measures

SND-ID: 2024-272. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/05bd-fm03

Citering

Skapare/primärforskare

Qi Wang - Kungliga tekniska högskolan, Bibliometri

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan rorId

Beskrivning

In this study, we present a systematic review of these interdisciplinarity measures and explore their inherent relations. We examine these measures in relation to the Web of Science journal subject categories.

The dataset consists of two Excel files, "Interdisciplinarity of 224 WoS SCs" and "Research areas".

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Annan data- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-26