Field investigation to assess performance of polymeric lining used in renewal of sewers in buildings - Dataset

SND-ID: 2024-264. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/f756-e247

Citering

Skapare/primärforskare

Parastou Kharazmi - Kungliga tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) orcid

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan rorId

Beskrivning

Detta datasetet innehåller originaldata som tillhandahålls för att stödja delar av forskningsresultaten som anges i artikeln: "Experimental assessment of the state of the lining materials used in the rehabilitation of sewers in residential buildings”.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Husbyggnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan samhällsbyggnadsteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kompositmaterial och -teknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan materialteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-26