Enade eller delade? Stad och land i Sveriges mellanstora kommuner: Vad säger riksdagsvalen 2006 till 2014?

SND-ID: 2024-256. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/e57w-1j52

Citering

Skapare/primärforskare

Jesper Holmström Zenk - Linköpings universitet

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Excel-filen innehåller valresultat för stad och landsbygd för åren 2006, 2010 och 2014. Se engelsk beskrivning för ytterligare info.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-27