Visualizations of macroevolutionary timescales

SND-ID: 2024-254. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/2e0h-4d76

Citering

Skapare/primärforskare

Jörgen Stenlund - Linköpings universitet

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Data innehåller animationer av olika tidsaspekter av homininernas utveckling.
OBS: Om du använder en Macintosh-dator och webbläsaren Safari kan det uppstå ett fel vid inläsningen av videorna. För att garantera videofunktionen i Macintosh-datorer, vänligen använd en annan webbläsare som Chrome, FireFox eller Opera.

Se engelsk beskrivning för mer info.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Evolutionsbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-27