MatLab Functions for Cost Estimation of IoT Data Transfers

SND-ID: 2024-253. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/69r0-h412

Citering

Skapare/primärforskare

Silvia Krug - Mittuniversitetet orcid

Forskningshuvudman

Mittuniversitetet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Elektroteknik och elektronik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Matlab

Publikationer
Publicerad: 2024-06-25