Segmentation of bones in medical dual-energy CT volumes using the 3D U-Net convolutional neural network - supplementary data

SND-ID: 2024-249. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/pncd-rb34

Citering

Skapare/primärforskare

José Carlos González Sánchez - Linköpings universitet

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Data innehåller animerade GIF-filer som visar resultaten av bensegmentering. Se engelsk beskrivning för mer info.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Datavetenskap (datalogi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Radiologi och bildbehandling (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-27