Data on the Effects of sterilization on composition and bacterial utilization of dissolved organic carbon

SND-ID: 2024-222. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/j5wy-x774

Citering

Skapare/primärforskare

Eva S. Lindström - Uppsala universitet orcid

Martin Andersson - Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för information.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Andersson MGI, Catalán N, Rahman Z, Tranvik LJ, Lindström ES (2018) Effects of sterilization on dissolved organic carbon (DOC) composition and bacterial utilization of DOC from lakes. Aquat Microb Ecol 82:199-208. https://doi.org/10.3354/ame01890
URN: urn:nbn:se:uu:diva-331676
DOI: https://doi.org/10.3354/ame01890

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-06-25