Representationer av Framtida Tjänster: Prototypande i Tjänstedesign

SND-ID: 2024-220. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/rdfq-h213

Citering

Alternativ titel

Representationer av Framtida Tjänster

Skapare/primärforskare

Johan Blomkvist - Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system orcid

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Datasetet handlar om situerad kognition som lins för att beskriva prototypande i tjänstedesign och består av ljud och video filer:

Ljudfiler i format MP3 komprimerade i zip-format.

Ljudfiler i formatet M4B komprimerade i zip-format.

Videopresentation av Ph.D. avhandling.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-07-01