Dataset för "Trafikintensitet och vegetationsskötsel påverkar blombesökande insekter och deras respons på resurser i vägkanter"

SND-ID: 2024-22. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/1vk8-tp84

Citering

Skapare/primärforskare

Svenja Horstmann - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Alistair G. Auffret - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Lina Herbertsson - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Björn K. Klatt - Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet orcid

Sophie Müller - Julius Kühn Institute, Institute for Biological Control

... Visa mer..

Svenja Horstmann - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Alistair G. Auffret - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Lina Herbertsson - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Björn K. Klatt - Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet orcid

Sophie Müller - Julius Kühn Institute, Institute for Biological Control

Erik Öckinger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2024.4.4.IÄ-1

Beskrivning

Dessa data beskriver artrikedom av växter, dagfjärilar och vilda bin i vägkanter. Se engelsk beskrivning för mer detaljerad information.
Datamängden består av 37 rader och 361 kolumner, exklusive rubriker. Varje rad innehåller information om en studerad vägkanter (totalt 37). Se den engelska beskrivningen och README för en beskrivning av informationen i varje kolumn.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-05-01 – 2022-07-20

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Se README för mer detaljerad information.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-05-01 – 2022-07-20
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Instrument: Håv
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för Miljö, Areella Näringar och Samhällsbyggande rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2019-00290
  • Projektnamn på ansökan: The road towards a greener infrastructure to halt the loss of biodiversity and ecosystem services.
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-05-13