Age, Origin and Tectonothermal Modification of the Falun Pyritic Zn-Pb-Cu-(Au-Ag) Sulphide Deposit, Bergslagen, Sweden: Supplementary data tables

SND-ID: 2024-197. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/52pj-q909

Citering

Skapare/primärforskare

Tobias Kampmann - Luleå tekniska universitet orcid

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för info.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Malmgeologi

Publikationer

Kampmann, T. C. (2017). Age, origin and tectonothermal modification of the Falun pyritic Zn-Pb-Cu-(Au-Ag) sulphide deposit, Bergslagen, Sweden (PhD dissertation, Luleå University of Technology). ISBN 978-91-7583-797-0
ISBN: 978-91-7583-797-0
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-61620

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-07-03