Sustainability Consciousness Questionnaire - long version (SCQL)

SND-ID: 2024-192. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.60706/ejph-nb26

Citering

Skapare/primärforskare

Daniel Olsson - Karlstads universitet orcid

Forskningshuvudman

Karlstads universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för information.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-07-02