Increased Interstitial Concentrations of Glutamate and Pyruvate in Vastus Lateralis of Women with Fibromyalgia Syndrome Are Normalized after an Exercise Intervention: a Case-Control Study

SND-ID: 2024-184. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/5faq-4q02

Citering

Skapare/primärforskare

Björn Gerdle - Linköpings universitet / Region Östergötland, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin / Smärt och rehabiliteringscentrum

Malin Ernberg - Karolinska Institutet, Institutionen för tandmedicin, sektion för orofacial smärta och käkfunktion / Scandinavian Centre for Orofacial Neuroscience (SCON)

Kaisa Mannerkorpi - Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Institutet för neurovetenskap och fysiologi / Centrum för personcentrerad vård (GPCC)

Britt Larsson - Linköpings universitet / Region Östergötland, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin / Smärt och rehabiliteringscentrum

Eva Kosek - Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience and Osher Centre for Integrative Medicine

... Visa mer..

Björn Gerdle - Linköpings universitet / Region Östergötland, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin / Smärt och rehabiliteringscentrum

Malin Ernberg - Karolinska Institutet, Institutionen för tandmedicin, sektion för orofacial smärta och käkfunktion / Scandinavian Centre for Orofacial Neuroscience (SCON)

Kaisa Mannerkorpi - Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Institutet för neurovetenskap och fysiologi / Centrum för personcentrerad vård (GPCC)

Britt Larsson - Linköpings universitet / Region Östergötland, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin / Smärt och rehabiliteringscentrum

Eva Kosek - Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience and Osher Centre for Integrative Medicine

Nikolaos Christidis - Karolinska Institutet, Institutionen för tandmedicin, sektion för orofacial smärta och käkfunktion / Scandinavian Centre for Orofacial Neuroscience (SCON)

Bijar Ghafouri - Linköpings universitet / Region Östergötland, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin / Smärt och rehabiliteringscentrum

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Denna studie undersöker koncentrationerna av smärtframkallande ämnen och metaboliter i muskeln vastus lateralis hos 29 kvinnor med FMS och 28 friska kvinnor före och efter ett träningsprogram.

Datasetet består av två PDF-filer. Den ena innehåller variabler med tilllhörande förklaring, den andra innehåller de uppmätta värdena.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Omvårdnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-27