Pressure measurements in Pipe Flow : Laminarization of Highly Turbulent Air Flow

SND-ID: 2024-182.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Bo Nordell - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Ragnar Nilsson Gawelin - Enskilda Gymnasiet, Stockholm

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet rorId

Beskrivning

Mätningar som visar hur hastighetsprofilen för ett mycket turbulent luftflöde laminariseras av de mjuka håriga väggarna som kantar rörväggarna. Mätningarna genomfördes 1979. Ett Prandl-rör användes för att bestämma det dynamiska lufttrycket i sektioner längs med rör.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Bo Nordell - Luleå tekniska universitet, Arkitektur och vatten orcid

Ragnar Nilsson Gawelin - Enskilda Gymnasiet, Stockholm

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Vattenteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer