Carabid predator community and diet data used in the article "Diversified cropping strengthens herbivore regulation by providing seasonal resource continuity to predators"

SND-ID: 2024-17. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/7qn6-ec60

Citering

Skapare/primärforskare

Janina Heinen - Sveriges lantbruksuniversitet, Institution för ekologi orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institution för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2024.4.4.IÄ-9

Beskrivning

De delade uppgifterna innehåller information om rovdjur-bytesinteraktionsmått såsom sårbarheten hos vissa byten, såväl som den trofiska redundansen för rovdjur i dessa nätverk. Vidare innehåller datamängderna artrikedomar och överflöd av karabidrovdjur, växtätare, jordfauna.

Förutom dietbaserade mätvärden innehåller filen "Data_submission_analysisIII.csv" provtagningsdata från leddjurssamhällen (fallgrop, jordutvinning, svepnät), medan filen "Data_submission_analysisI_and_II.csv" endast innehåller information om Carabids-dieter och individen som var föremål för mageinnehållsanalys. Baserat på dessa individer bedömdes både omsättningen i gemenskaperna i sig ("Data_submission_BetaDiv_community.csv), såväl som deras dietomsättning ("Data_submission_BetaDiv_dietTurnover.csv").

Se READme-filer för mer information.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

kodnyckel (ej publicerad) kan länka field_IDs till koordinater

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-05-01 – 2020-07-30

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Insecta
Arthropoda

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Uppgifterna samlades in med hjälp av fallgropfångning, svepnät, jordprovtagning och nästa generations sekvensering
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-05-01 – 2020-07-30
 • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
 • Datakälla: Forskningsdata, Biologiska prover
 • Tidsupplösning: 1 månad

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Beskrivning av insamlingsmetod: DNA metabarcoding performed through an Illumina NovaSeq6000 SP Flowcell v1.5 PE 2x150 run (Illumina Inc., San Diego, California, USA)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-05-01 – 2020-07-31
 • Datainsamlare: Bioname
 • Instrument: Illumina NovaSeq6000 SP Flowcell v1.5 PE 2x150 run - Illumina NovaSeq6000 SP Flowcell v1.5 PE 2x150 run
 • Prov: Carabid maginnehåll
  Prover av maginnehåll från Carabid, härledda genom uppstötningar av levande Carabider.
 • Datakälla: Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Hallands län

Geografisk beskrivning: Data samlades in på 19 fält i Hallands län från ca. Laholm till Kungsbacka

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Virginia Dominguez - Estación Biológica de Doñana orcid

Eero Vesterinen - Åbo universitet orcid

Ignasi Bartomeus - Estación Biológica de Doñana orcid

Gerard Malsher - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Guillermo Aguilera - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

... Visa mer..

Virginia Dominguez - Estación Biológica de Doñana orcid

Eero Vesterinen - Åbo universitet orcid

Ignasi Bartomeus - Estación Biológica de Doñana orcid

Gerard Malsher - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Guillermo Aguilera - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Tomas Roslin - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Visa mindre..

Uppdragsgivare

Sveriges lantbruksuniversitetet - 202100-2817

Finansiering

 • Finansiär: Sveriges lantbruksuniversitet rorId
 • Projektnamn på ansökan: Seniorkarriärfinansiering från fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap tilldelas Riccardo Bommarco
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Heinen J., Dominguez V., Aguilera G., Malsher G., Vesterinen E., Roslin T., Bommarco R., Bartomeus I. (2024) Diversified cropping strengthens herbivore regulation by providing seasonal resource continuity to predators. Journal of Applied Ecology (Accepted)

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2024-04-30

Version 1: 2024-04-30

DOI: https://doi.org/10.5878/7qn6-ec60

Kontakt för frågor om data

SLU Arkiv

arkiv@slu.se

Denna resurs har följande relationer

Kompletteras av Raw sequencing data

Publicerad: 2024-04-30