Experimentell restaurering av Charophytes Chara aspera och Chara tomentosa i en grund Östersjövik

SND-ID: 2024-125. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/gcf6-qr58

Citering

Alternativ titel

A data set of a Chara aspera and Chara tomentosa restoration attempt

Skapare/primärforskare

Carolyn Faithfull - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser orcid

Elena Tamarit - Göteborgs Universitet orcid

Emil Kraft - Stockholms Universitet orcid

Peter Nordling - Länsstyrelsen Gävleborg

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för akvatiska resurser rorId

Beskrivning

Data omfattar tre olika experiment inom tre olika områden för att testa metoder för (A) omplantering av C. aspera, (B) effekterna av skörd av C. aspera på givar-C. aspera-ängen och (C) omplantering av C. tomentosa. Experimentet utfördes under två år och data om ljus, temperatur samt sedimentvatten och organiskt material finns också tillgänglig för de experimentella områdena. Tre metoder för plantering testades för C. aspera: spadplantering, juteband, BESE-element© och naturlig återkolonisering, samt två metoder för C. tomentosa: BESE-element och naturlig återkolonisering. Dessutom testades fyra nivåer av skörd i C. aspera-ängen, borttagning av 0, 0,8%, 1,8% eller 2,6% av C. aspera-täckningen. Skottlängd, skottdensitet och täckning av vattenlevande växtarter mättes den 1 juni (före behandling), den 1 juli, den 24 augusti och den 29 september 2021 med snorkling. Uppföljningsmätningar av täckningsgraden gjordes 15 månader efter initial plantering den 14 september 2022 för alla platser.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-01-06 – 2022-09-14

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Skjuthöjd, skjutdensitet och täckning av akvatiska vegetationsspecies mättes den 1 juni (före behandling), 1 juli, 24 augusti och 29 september 2021 genom snorkling längs alla experimentella transekter. Uppföljningsmätningar av vegetationstäckning gjordes 15 månader efter första planteringen den 14 september 2022 för alla proven. Sedimentkärnor togs för mätning av sedimentorganiskt och vatteninnehåll. Kontinuerlig övervakning av temperatur och ljus utfördes med HOBO-loggers under experimenten.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-06-01 – 2022-09-14
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Rumslig upplösning: 0.5 kilometer
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön

Geografisk beskrivning: Siviksfjärden: En skyddad grund öppen vik i Östersjön i Gävleborgs län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för akvatiska resurser

Medverkande

Emil Kraft - Länsstyrelsen Gävleborg

Elena Tamarit - Göteborgs universitet

Peter Nordling - Länsstyrelsen Gävleborg

Finansiering

  • Finansiär: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Information om finansiering: Länsstyrelsen Gävleborg anslag 1:11
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Botanik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Publikationer

CL. Faithfull, E. Tamarit, P. Nordling, E. Kraft (2024). Restoring charophytes is still a challenge: a call for developing successful methods. Aquatic Botany, 193, 103777.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2024.103777

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Licens

CC0 1.0

Versioner

Version 1. 2024-06-09

Version 1: 2024-06-09

DOI: https://doi.org/10.5878/gcf6-qr58

Kontakt för frågor om data

SLU arkiv

arkiv@slu.se

Publicerad: 2024-06-09